Rookvrij-logo
   Postbus 118
   2300 AC Leiden        
   010-32 000 23
   06-300 822 64

Doelen

 1. Maatschappelijke ramp
 2. Verslavingsindustrie
 3. Dader of slachtoffer?
 4. Missie
 5. Visie
 6. Strategie
 7. Scope
 8. Resultaten
 9. Prioriteiten

1. Roken als maatschappelijke ramp

Ruim 2,5 miljoen Nederlanders zijn verslaafd aan tabak en andere nicotineproducten. Iedere week beginnen meer dan vijfhonderd kinderen met roken, een groot deel daarvan zal verslaafd raken en er vroegtijdig door sterven.

20.000 rokers sterven jaarlijks aan hun verslaving, daarnaast enkele duizenden niet-rokers door ongewenst meeroken. Wereldwijd is het aantal tabaksdoden jaarlijks 6 tot 7 miljoen.
Van alle sterfgevallen in Nederland van 20 jaar of ouder kan 13,1% aan roken worden toegeschreven.

Er vallen meer dodelijke slachtoffers door tabak dan door alcohol, drugs, verkeer, criminaliteit en terrorisme bij elkaar. Tabak is de grootste moordenaar aller tijden, afgelopen 100 jaar zijn er meer doden gevallen door tabak dan door alle (wereld)oorlogen bij elkaar.

Roken en meeroken wordt nagenoeg overal als hinderlijk en overlast ervaren. Daarnaast kost roken de samenleving jaarlijks enkele tientallen miljarden euro's netto. Tot slot veroorzaakt roken ernstige ziektes en onbeschrijfelijk veel leed bij de slachtoffers en al hun dierbaren en nabestaanden.

Roken en nicotineverslaving is de grootste bedreiging van de vrijheid en volksgezondheid. Clean Air Nederland ziet roken niet enkel als een groot persoonlijk probleem, maar tevens als een maatschappelijke ramp.

 1. Cijfers liegen niet: Aantal tabaksdoden in Nederland, België, Europa en Wereld
 2. Jellinek: Hoeveel mensen gaan er per jaar dood door roken?
 3. NTvG: 1,2 miljoen tabaksdoden in Nederland tussen 1950 en 2015
 4. Rokeninfo.nl: ziekte en sterfte door roken
 5. Wereldgezondheidsorganisatie: kosten en aantal doden door roken stijgt naar 8 miljoen per jaar
 6. Gezondheidsnet: Deze eeuw één miljard doden door roken
 7. NRC: Wat roken de samenleving kost
 8. Medisch Contact: Roken kost Nederland jaarlijks 30 miljard euro
 9. Stichting Eindspel Tabak: Samenvatting Kosten van Roken
 10. Stichting Eindspel Tabak: Volledig rapport Kosten van Roken
 11. Volksgezondheidenzorg.info: Ziektelast naar risicofactor
 12. Rijksoverheid: Nationaal Preventieakkoord
 13. Rijksoverheid: Gezonde leefstijl

2. Verslavingsindustrie

De tabaksindustrie heeft van een dodelijke verslaving een 'verdienmodel' gemaakt. Door aan tabak extra nicotine toe te voegen wordt het verslavend effect krachtig versterkt. Daarnaast worden diverse stoffen toegevoegd om geur en smaak te verzachten en om hoestprikkels te dempen. Sigaretten en andere nicotinehoudende producten zijn dus ontworpen om rokers levenslang verslaafd en afhankelijk te maken en er zo veel aan te verdienen.

Toch worden ze verkocht als een rustgevende vrijheid, als een stoere lifestyle voor onafhankelijke vrije personen. Dodelijke verslavende nicotineproducten presenteren met een dergelijke 'lifestyle-marketing' vinden wij crimineel misleidend en moreel ethisch onacceptabel.
Een betere benaming voor de tabaksindustrie is daarom 'Verslavingsindustrie' of directer 'Nicotinemaffia'.

Nicotine is één van de meest verslavende stoffen in vergelijk met cocaïne, heroïne, xtc en amfetamine. Wij vinden daarom dat nicotine gekwalificeerd moet worden als harddrug zodat alle nicotinehoudende tabak en andere nicotinehoudende producten verboden zullen worden.

Voor Clean Air Nederland is het onacceptabel dat de verslavingsindustrie dit willens en wetens veroorzaakt. Wij willen de misleidende rookcultuur volledig afbreken, het roken terugdringen en alle nicotinehoudende producten gaan verbieden.

 1. Jellinek: Wat zit er in tabak?
 2. RIVM: Alles over tabak
 3. Rokeninfo.nl: Welke stoffen zitten in sigaretten en shag?
 4. Rijksoverheid: Welke risico's loop ik als ik rook of meerook?
 5. AvroTros Radar Extra: Wat zit er in een sigaret? (video)
 6. AvroTros Radar Extra: Roken, wat krijg je er van? (video)
 7. AvroTros: De macht van de tabaksindustrie - deel I (video)
 8. AvroTros: De macht van de tabaksindustrie - deel II (video)
 9. Smartstop.be: Wat zit er in mijn sigaret?
 10. Gezondheid en co: Wat zit er in tabak? Nicotine verslavender dan heroïne
 11. Algemeen Dagblad: Alcohol en tabak zijn gevaarlijker dan harddrugs
 12. RIVM: Ranking van drugs

3. Dader of slachtoffer?

Roken is voor veel rokers een zware verslaving met veelal een kankerverwekkende en dodelijke afloop. Nagenoeg alle rokers zijn begonnen als kind of puber op het schoolplein, tijdens uitgaan en op feestjes, bij festivals en evenementen, en vervolgens verslaafd geraakt.

Niemand wil een vroegtijdige pijnlijke en eerloze dood, niemand wil longkanker en andere aan roken gerelateerde ziekten, niemand wil afhankelijkheid en een gestresst leven. Een nicotineverslaving kan dan ook nooit gezien worden als 'eigen vrije keuze', zeker niet voor kinderen die onwetend hun rokende voorbeelden imiteren (ouders, familie, vrienden en publieke sterren).

Rokers zijn uiteindelijk de grootste slachtoffers van hun verslaving en zeker geen daders. De dader is in onze ogen de tabaksindustrie die deze maatschappelijke ramp willens en wetens heeft veroorzaakt.

 1. Jellinek: Hoeveel mensen roken er
 2. Trimbos: Wie roken in Nederland, Feiten en trends
 3. Trimbos: Kinderen en roken: de feiten op een rij
 4. Volksgezondheidenzorg.info: Internationale vergelijking rokers
 5. Prof. AE Kunst: Sociaal-economische verschillen en roken
 6. NRC: Wie roken er nog
 7. CBS: Wie roken er (YouTube video)
 8. Vink JM, Otten R.: Waarom rook jij wel en ik niet?
 9. Wikipedia: Roken en tabak

4. Missie

Om al deze redenen zet Clean Air Nederland zich actief in voor een rookvrije samenleving. Een samenleving waarin niemand (over)lijdt aan roken en nicotineverslavingen. Ook ongewenst meeroken mag niet meer voorkomen, niemand mag hinder hebben van of ziek worden door de tabaksrook van anderen.

Clean Air Nederland wil roken 'de-normaliseren' zodat kinderen niet meer gaan roken. De misleidende 'lifestyle-marketing' van de tabaksindustrie moet worden gestopt en de rookcultuur moet geheel worden afgebroken.

De overlast die roken en nicotineverslavingen veroorzaakt moet worden terug gedrongen door een rookverbod in de publieke ruimte en een algeheel verbod op nicotinehoudende tabak en andere nicotinehoudende producten.

5. Visie

De oorspronkelijke doelstelling bij de oprichting in 1974 was "een rookvrije publieke ruimte". In die periode werd binnen en buiten nog overal gerookt en lag onze scope /nadruk op het voorkomen van rookoverlast voor niet-rokers. De lifestyle-marketing van de tabaksindustrie was destijds maatschapelijk nog leidend en roken werd gerespecteerd als "eigen vrije keuze".

De huidige doelstelling is "een rookvrije samenleving" in het belang van zowel rokers als niet-rokers. Hierbij volgen we de medisch wetenschappelijke visie waarin roken wordt beschouwd als een zware verslaving en waarbij de roker slachtoffer en patiënt is die geholpen dient te worden. De huidige doelstelling is geheel in lijn met de landelijke campagne 'Rookvrije Generatie'.

6. Strategie

Clean Air Nederland wil een brugfunctie vervullen tussen alle burgers (rokers en niet-rokers) en de organisaties die invloed hebben op het roken en tabaks/nicotinegebruik. We signaleren en agenderen knelpunten /problemen die ontstaan door roken en nicotineverslavingen. Daarbij initiëren en stimuleren we publieke discussie, media campagnes en rechtszaken om de betrokken organisaties te beïnvloeden en op deze manier oplossingen te vinden.

In de afgelopen jaren hebben we ons succesvol ingezet voor de rookvrije werkplek en de rookvrije horeca. Op dit moment zijn we bezig met het verder terugdringen van roken in de horeca (rookruimtes en terrassen), rookoverlast in privé omgeving, roken in pretparken evenementen en sportvelden, en het terugdringen van de invloed van de tabakslobby.

7. Scope

Clean Air Nederland is als belangenorganisatie voornamelijk maatschappelijk en politiekgericht bezig. De onderwerpen zijn directe problemen als ongewenst meeroken maar ook maatschappelijke problemen als verslavingen, ziekte en lijden, kosten en het vroegtijdig sterven.

De onderwerpen worden vooral aangedragen door onze leden en achterban. Via telefoon en mail maar vooral ook via social media krijgen wij een goed beeld van de meest actuele onderwerpen.

Clean Air Nederland richt zich niet op de individuele rokers om van hun verslaving af te komen, als vrijwilligersorganisatie met beperkte middelen ontbreekt ons hiervoor de middelen, capaciteit en de kennis.

8. Resultaten

Sinds april 1974 voeren we acties voor een rookvrije samenleving. Wat hebben we al bereikt:

01 - 08 - 1978
01 - 01 - 1990
01 - 11 - 1995
01 - 01 - 2004
01 - 07 - 2008
10 - 10 - 2014
27 - 09 - 2019
:
:
:   
:   
:   
:   
:   
Rookverbod in de schoolklas
Rookvrije openbare gebouwen
Rookvrije vliegtuigen
Rookvrije werkplek, met uitzondering van de horeca
Rookvrije horeca, vanaf 6 juli 2011 een uitzondering voor kleine kroegen
Rookvrije horeca, uitgezonderd rookruimte
Verbod rookruimtes horeca

9. Prioriteiten

Als belangenorganisatie luisteren we goed naar onze achterban. Daar waar we de meeste klachten en meldingen over krijgen leggen we onze prioriteiten. Niet enkel het aantal meldingen, maar ook de omvang/duur van de overlast nemen we mee. Op dit moment is de volgorde in aandacht en prioriteit:

 1. Rookoverlast door buren of nabij wonende rokers
 2. (Horeca) terrassen en uitgaansgebieden
 3. Festivals, openluchtconcerten en -evenementen
 4. Voetbalstadions, sportparken en pretparken
 5. Verkoop tabak en nicotineproducten in supermarkten
 6. Openbaar vervoer. NS perrons, busstations en bushalten
 7. Ingangen ziekenhuizen en publieke gebouwen
 8. Verpleeg- en opvanghuizen, klinieken en inrichtingen
 9. Tabaksreclame/roken in films, series en media
Clean Air NederlandPostbus 118
2300 AC Leiden
010-32 000 23
06-300 822 64
Voor een Rookvrij Nederland !!
Doe mee en word lid (20€/jaar), ontvang "Opgelucht". IBAN: NL17 INGB 0000 2620 99
rookvrije generatie logo 1