Voor een Rookvrij Nederland
Postbus 118
2300 AC Leiden              
010-32 000 23
06-300 822 64

Doelen

 1. Maatschappelijke ramp
 2. Verslavingsindustrie
 3. Dader of slachtoffer?
 4. Missie
 5. Visie
 6. Strategie
 7. Scope
 8. Resultaten
 9. Prioriteiten
 10. Roken in cijfers

1. Maatschappelijke ramp

Bijna 3 miljoen Nederlanders zijn verslaafd aan tabak en andere nicotineproducten. Iedere dag weer beginnen circa 100 kinderen met roken, een groot deel daarvan zal verslaafd raken en er vroegtijdig door sterven.

20.000 rokers sterven jaarlijks aan hun verslaving, daarnaast enkele duizenden niet-rokers door ongewenst meeroken. Wereldwijd is het aantal tabaksdoden jaarlijks 7 miljoen.
Er vallen meer dodelijke slachtoffers door tabak dan door alcohol, drugs, verkeer, criminaliteit en terrorisme bij elkaar. Tabak is de grootste moordenaar aller tijden, afgelopen 100 jaar zijn er meer doden gevallen door tabak dan door alle (wereld)oorlogen bij elkaar.

Roken en meeroken wordt nagenoeg overal als hinderlijk en overlast ervaren. De totale maatschappelijke kosten (overheid en bedrijfsleven) ten gevolge van roken bedragen jaarlijks netto enkele tientallen miljarden euro's. Tot slot veroorzaakt roken ernstige ziektes en onbeschrijfelijk veel leed bij de slachtoffers en al hun dierbaren en nabestaanden.

Roken en nicotineverslaving is de grootste bedreiging van de vrijheid en volksgezondheid. Clean Air Nederland ziet roken niet enkel als een persoonlijk probleem, maar tevens als een maatschappelijke ramp.

2. Verslavingsindustrie

De tabaksindustrie heeft van een dodelijke verslaving een 'verdienmodel' gemaakt. Door aan tabak extra nicotine toe te voegen wordt het verslavend effect krachtig versterkt. Daarnaast worden diverse stoffen toegevoegd om geur en smaak te verzachten en om hoestprikkels te dempen. Sigaretten en andere nicotinehoudende producten zijn dus ontworpen om rokers levenslang verslaafd en afhankelijk te maken om er vervolgens veel aan te verdienen.

Toch worden ze verkocht als een 'rustgevende vrijheid', als een 'stoere lifestyle voor onafhankelijke krachtige personen'. Dodelijke verslavende nicotineproducten presenteren met een dergelijke 'lifestyle-marketing' vinden wij crimineel misleidend en moreel ethisch onacceptabel.
Een betere benaming voor de tabaksindustrie is daarom 'Verslavingsindustrie' of directer 'Nicotinemaffia'.

Nicotine is minstens zo verslavend als cocaïne, heroïne, xtc en amfetamine. Wij vinden daarom dat nicotine gekwalificeerd moet worden als harddrug zodat alle nicotinehoudende tabak en andere nicotinehoudende producten verboden zullen worden.

Voor Clean Air Nederland is het onacceptabel dat de verslavingsindustrie dit willens en wetens veroorzaakt. Wij willen de misleidende rookcultuur volledig afbreken, het roken terugdringen en alle nicotinehoudende producten gaan verbieden.

3. Dader of slachtoffer?

Roken is voor veel rokers een zware verslaving met veelal een kankerverwekkende en dodelijke afloop. Nagenoeg alle rokers zijn begonnen als kind of puber op het schoolplein, tijdens uitgaan en op feestjes, en vervolgens verslaafd geraakt.

Niemand wenst zich een vroegtijdige pijnlijke en eerloze dood toe. Niemand wil longkanker en andere aan roken gerelateerde ziekten. Een nicotineverslaving kan dan ook nooit gezien worden als 'eigen vrije keuze', zeker niet voor kinderen die hun rokende voorbeelden en helden imiteren.

Rokers zijn uiteindelijk de grootste slachtoffers van hun verslaving en zeker geen daders. De dader is in onze ogen de tabaksindustrie die deze maatschappelijke ramp willens en wetens heeft veroorzaakt.

4. Missie

Om al deze redenen zet Clean Air Nederland zich actief in voor een rookvrije samenleving. Een samenleving waarin niemand (over)lijdt aan roken en nicotineverslavingen. Ook ongewenst meeroken mag niet meer voorkomen, niemand mag hinder hebben van of ziek worden door de tabaksrook van anderen.

Clean Air Nederland wil roken 'de-normaliseren' zodat kinderen niet meer gaan roken. De misleidende 'lifestyle-marketing' van de tabaksindustrie moet worden gestopt en de rookcultuur moet geheel worden afgebroken. 

De overlast die roken en nicotineverslavingen veroorzaakt moet worden terug gedrongen door een rookverbod in de publieke ruimte en een algeheel verbod op nicotinehoudende tabak en andere nicotinehoudende producten.

5. Visie

De oorspronkelijke doelstelling bij de oprichting in 1974 was "een rookvrije publieke ruimte". In die periode werd binnen en buiten nog overal gerookt en lag onze scope /nadruk op het voorkomen van rookoverlast voor niet-rokers. De lifestyle-marketing van de tabaksindustrie was destijds maatschapelijk nog leidend en roken werd gerespecteerd als "eigen vrije keuze".

De huidige doelstelling is "een rookvrije samenleving" in het belang van zowel rokers als niet-rokers. Hierbij volgen we de medisch wetenschappelijke visie waarin roken wordt beschouwd als een zware verslaving en waarbij de roker slachtoffer en patiënt is die geholpen dient te worden. De huidige doelstelling is geheel in lijn met de landelijke campagne 'Rookvrije Generatie'.

6. Strategie

Clean Air Nederland wil een brugfunctie vervullen tussen alle burgers (rokers en niet-rokers) en de organisaties die invloed hebben op het roken en tabaks/nicotinegebruik. We signaleren en agenderen knelpunten /problemen die ontstaan door roken en nicotineverslavingen. Daarbij initiëren en stimuleren we publieke discussie, media campagnes en rechtszaken om de betrokken organisaties te beïnvloeden en op deze manier oplossingen te vinden.

In de afgelopen jaren hebben we ons succesvol ingezet voor de rookvrije werkplek en de rookvrije horeca. Op dit moment zijn we bezig met het verder terugdringen van roken in de horeca (rookhokken en terrassen), rookoverlast in privé omgeving, roken in pretparken evenementen en sportvelden, en het terugdringen van de invloed van de tabakslobby.

7. Scope

Clean Air Nederland is als belangenorganisatie voornamelijk maatschappelijk en politiekgericht bezig. De onderwerpen zijn directe problemen als ongewenst meeroken maar ook maatschappelijke problemen als verslavingen, ziekte en lijden, kosten en het vroegtijdig sterven.

De onderwerpen worden vooral aangedragen door onze leden en achterban. Via telefoon en mail maar vooral ook via social media krijgen wij een goed beeld van de meest actuele onderwerpen.

Clean Air Nederland richt zich niet op de individuele rokers om van hun verslaving af te komen, als vrijwilligersorganisatie met beperkte middelen ontbreekt ons hiervoor de middelen, capaciteit en de kennis.

8. Resultaten

Wat hebben we al bereikt:

01/01/1990: Rookvrije openbare gebouwen
01/01/2004: Rookvrije werkplek, met uitzondering van de horeca
01/07/2008: Rookvrije horeca, vanaf 6 juli 2011 een uitzondering voor kleine kroegen
10/10/2014: Rookvrije horeca, uitgezonderd rookruimte
13/02/2018: Verbod rookruimtes horeca, vermoedelijk ingaande 1 januarie 2020

9. Prioriteiten

Als belangenorganisatie luisteren we goed naar onze achterban. Daar waarover we de meeste klachten en meldingen krijgen leggen we onze prioriteiten. Niet enkel het aantal meldingen maar ook de omvang/duur van de overlast nemen we mee. Op dit moment is de volgorde:

 1. Rookoverlast door buren of nabij wonende rokers
 2. Terrassen horeca
 3. Ingangen ziekenhuizen en publieke gebouwen
 4. Voetbalstadions, sportparken en pretparken
 5. Openbaar vervoer. NS perrons, busstations en bushalten
 6. Openlucht concerten en evenementen
 7. Verkoop tabak en nicotineproducten in supermarkten
 8. Verpleeg- en opvanghuizen, klinieken en inrichtingen
 9. Tabaksreclame /roken in films, series en media

10. Roken in cijfers

Clean Air NederlandPostbus 118
2300 AC Leiden
010-32 000 23
06-300 822 64
Voor een Rookvrij Nederland !!
Doe mee en help ons, word lid (20€/jaar), ontvang "Opgelucht"
Iban: NL17 INGB 0000 262099
rookvrije generatie logo 1